Brzi kurs za vizualizaciju podataka u Power BI!

Brzi kurs za vizualizaciju podataka u Power BI!

Povezali ste se na izvor podataka i uvezli podatke u Power BI – šta sad? Treba da prikažete informacije korisnicima na najefikasniji način!

Da li je obrt od 40 miliona dobar ili loš? Da li su vizuelizacije podjednako pristupačne svima? Kako da prikažete detaljne podatke, ili kako da naglasite važne tačke?

Toko move prezentacije, razmotrićemo različite načine (ne)prikazivanja podataka u vizuelizacijama. Shvatićete zašto je kontekst od ključne važnosti, kako da odaberete odgovarajući tip vizuelizacije za odredjeni biznis scenario, i kako da konfigurišete i formatirate vizuelizacije da bi vaši Power BI izveštaji dobili dodatno na vrednosti.

Session Type: Breakouts – 60 mins (Including Q&A)

Track: Business Intelligence & Advanced Analytics

Level: Intermediate

Delivery Language: Serbian

Checkout Complete Sessions List Register For FREE Learn More About Training Classes